Bortforsling

 

Efter kundens önskemål kan vi erbjuda bortforsling av ris och stockar.

 

Vi använder oss av bil med släp, fyrhjuling, traktor, skotare eller lastbil. Vilken metod som används beror på platsens utformning, körsträcka mellan arbetsplats och ristipp, samt vilken mängd ris och stockar.

Tillsammans med kunden försöker vi få till en så kostnadseffektiv lösning som möjligt.

I många fall är flisning av riset ner i en container eller släpkärra ett bra alternativ vid bortforsling, antalet resor mellan arbetsplats och ristipp minskar då kraftigt och på så vis även tidsåtgång och totalkostnad.

 

Sedan flistuggen köptes in så har det blivit populärt bland våra kunder att vi flisar på plats och lämnar kvar fliset i en hög. Kunden kan sedan använda fliset till olika ändamål, det kan bland annat läggas ut i rabatter, eldas upp, eller hjälpa till att hålla en stig torr och fin.

Flistuggen klarar av att flisa grenar och träd upp till 13 cm i diameter.

Ring oss på nummer: 072-308 41 40 Oxelösunds Trädfällning, Sjögatan 24 B, 613 33 Oxelösund.

Copyright 2016 © All Rights Reserved