Oxelösunds Trädfällning erbjuder flisning i samband med trädfällning eller vid rena flisningsuppdrag.

 

Flisning på plats gör vi ofta för att reducera antalet resor vid bortforsling av ris för att på så vis sänka totalkostnaden för jobbet. Det är just själva transporterna som lätt drar iväg i arbetstid och då blir kostsamt.

Vid bortforsling av ett litet träd är det inte lönt att ta med flistugg, men vid bortforsling av ris från ett stort eller vid flera träd brukar det snabbt löna sig att flisa på plats.

 

Det har även blivit populärt bland våra kunder att vi lämnar kvar allt flis i en hög på platsen. Vid flisning i hög tillkommer heller ingen avgift för bortforsling. Kunden kan då använda fliset bland annat i rabatter eller för att hålla en stig torr och fin.

Flisning passar utmärkt vid sektionsfällning då markgubben håller ytan runt trädet fri från grenar som annars brukar trassla sig i de rep vi använder.

 

Flistuggen är ett släpmonterat bygge från danska tillverkaren Linddana. Modellen heter TP760, väger 980 kg och klarar av att flisa grenar och träd upp till 13cm i diameter.

 

 

 

 

Ring oss på nummer: 072-308 41 40 Oxelösunds Trädfällning, Sjögatan 24 B, 613 33 Oxelösund.

Copyright 2016 © All Rights Reserved