Sektionsfällning (bit för bit)

 

 

 

Sektionsfällning är en av våra absolut vanligaste arbetsuppgifter.

Träd som står i närheten av fastigheter är ofta för långa för att kunna fällas direkt från marknivå, står tokigt till eller har grenar som riskerar att förstöra egendom när trädet faller. I dessa fall väljer man oftast att såga ner trädet i bitar för att inte riskera att förstöra något värdefullt i närheten av trädet. Nedtagningen sker då främst via klättring då det ofta är det mest prisvärda alternativet. De flesta problemträden kan tas ner via klättring på ett säkert och smidigt sätt, men tyvärr inte alla.

 

Vissa träd är direkt farliga att klättra i och då sker fällningen normalt via skylift om möjlighet till detta finns.

Beroende på trädets utformning och placering så kan skylift i vissa fall vara ett bättre alternativ än klättring även i kostnadssyfte. Skyiften i sig innebär en extra kostnad, så det är främst om arbete från lift kan spara in mycket arbetstid och sänka totalkostnaden som det används.

Bedömning om skylift behövs och av vilken anledning meddelas innan jobbstart i samband med offert.

 

Pris:

Prissättning på sektionsfällning görs efter okulär besiktning. Vi kan ofta lämna en ungefärlig prisbild efter beskrivning av ärendet i telefon, men, det är inte förrän en oklär besikting gjorts som ett fast pris för jobbet kan lämnas.

Förutsättningar och tidsåtgång skiljer sig väldigt mycket från fall till fall. Vi kommer ut och tittar på jobbet, bedömer tidsåtgång, risker och förutsättningar, eventuellt behov av maskiner mm. Därefter lämnas en offert.

Normalt lämnas fast pris för hela jobbet. Men vid svårbedömda eller stora jobb så är timdebitering det som används. Mer uppgifter lämnas i samband med offert.

 

Ring oss på nummer: 072-308 41 40 Oxelösunds Trädfällning, Sjögatan 24 B, 613 33 Oxelösund.

Copyright 2016 © All Rights Reserved