Vi erbjuder trädfällning i form av gammalt hederligt skogsarbete åt skogsägare, företag och privatpersoner.

 

Skogsägaren kan vi erbjuda gallring, avverkning, fällning av övergrovt och fällning av stormskadad skog. Avverkning med skördare kan ordnas via nära samarbetspartner. Timpris och vad det ska innehålla för tjänster diskuteras innan eventuell jobbstart.

 

Privatpersoner och företag erbjuder vi traditionell fällning även på villatomter och i närheten av fastigheter i den mån det går utan att trädet riskerar att förstöra något värdefullt. Många träd går att fälla från marknivå även i hyfsat trånga utrymmen. Träd som lutar mot hus kan i många fall tas ner åt rätt håll med hjälp av vinsch eller andra hjälpmedel. Riktiga riskträd däremot tar vi normalt ner via sektionsfällning, se mer om detta under fliken Sektionsfällning...

 

 

Ring oss på nummer: 072-308 41 40 Oxelösunds Trädfällning, Sjögatan 24 B, 613 33 Oxelösund.

Copyright 2016 © All Rights Reserved